Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

Det är ingen överdrift att påstå att befolkningens ökade livslängd i kombination med ett mycket stort utbud av sjukvård
kommer att kosta framtidens skattebetalare oerhört stora summor. Den så kallade försörjningskvoten kommer stadigt
att öka, över hela jorden, de kommande decenierna.

Detta beror på att det med få undantag föds för få nya skattebetalare och att i princip allt vi behöver kommer från den rådande produktionen av varor och tjänster. Därför kommer hälsoutveckling av arbetskraften att bli ett starkt fokus för alla samhällen.

lisbet olofsson, hälsozam, onlinekurs

I Sverige idag är nästan 20% utanför arbetskraften, många av hälsoskäl som skulle kunna rättas till med hjälp av träning, hälsocoaching och KBT (kognitiv beteendeterapi) i kombination med ett lämpligt ersättningssystem.

Lisbet Olofsson, onlinekurs, arbetsliv

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tagged with:
 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tips & Ideer, motivation och inspiration.

Missa inget - få information direkt i din mail box - GET IT KNOW!