Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed
Jag trodde på något naivt sätt att vi blivit mindre stressade i Sverige än vi var på 2000-talet. Vad fel jag har för det visar sig att människor blir fortfarande sjuk av dem. Alltför många ligger på gränsen, kan vara så att vi är så medveten om det. Så medvetna att vi håller oss på rätt sida om kanten men ingen mår bra av det.

Stress är ofta en sund reaktion på en onormal situation. Lagom mycket stress kan vara positivt. Det ger oss styrka att klara svåra uppgifter. Ofta är det först när vi känner att vi inte kan påverka situationen, som stressen blir negativ och tröttande. När stressen pågår under lång tid, utan tillfälle till återhämtning, blir den skadlig.

Krav-kontroll-modellen visar på faran med kombinationen höga krav och lågt inflytande, så kallat spänt arbete. Idealsituationen är "avspänt arbete" med låga krav och stort inflytande. Flera studier visar att det sociala klimat som råder på arbetsplatsen och det sociala stöd som individen får, kan fungera som ett skydd mot stress.

Källa: Töres Theorell och R A Karasek "

lisbet olofsson, hälsozam, onlinekurs
stress, onlinekurs, lisbet olofsson

Vanliga orsaker till stress i arbetslivet

 • Brist på balans mellan arbetstid och arbetsuppgifter. Man får eller ger sig själv inte den tid som behövs för att utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt.
 • Bristande ledarskap. Brist på stöd, handledning, feedback och information.
 • Brist på möjlighet att nyttja sin kapacitet, erfarenhet och kunskap.
 • Brist på inflytande.
 • Brist på balans mellan ansvar, befogenheter och resurser.
 • Vaga, obegripliga eller outtalade mål.
 • Brist på uppskattning och belöning - erkännande, lön, status och beröm.
 • Brist på möjlighet att känna stolthet över sitt jobb,
 • Brist på möjlighet att framföra och få gehör för klagomål.
 • Brist på avlastning, " För många enkla och monotona arbetsuppgifter.
 • Dåligt kamratskap. Mobbing, olösta konflikter, ouppklarade problem.
 • Skiftarbete med oregelbundna arbetstider.
 • Brister i den fysiska arbetsmiljön, t ex tunga arbetsmoment, buller, dålig belysning och lösningsmedel.
 • Våld eller hot om våld.
 • Betungande ansvar för andra.
 • Otrygghet, Ständig förändring, nedskärning, omplacering etc
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tagged with:
 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tips & Ideer, motivation och inspiration.

Missa inget - få information direkt i din mail box - GET IT KNOW!