Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

De flesta erfarenheter av organisatoriskt och gruppinriktade åtgärder är positiva, både för organisationen, företaget och för dess medarbetare. Genom att aktiviteter och åtgärder följs upp och integreras i verksamheten – på arbetsplatsen, så utvecklas hela företaget långsamt men stabilt.  Genom konkreta aktiviteter, arbetsgrupper, blandning av utbildning och praktik och framtagandet av handlingsplaner så uppstår en positiv process. En ökad medvetenhet hos medarbetare och chefer, vilket leder till en ökad förmåga att hantera frågeställningar, problem och hitta lösningar i gruppen.

 Räkna hem friskvård

Medarbetare lär sig hantera situationen parallellt med att företaget utvecklar tydligare processer, roller och mål. Metoden stimulerar till en process som leder till att alla får mer kunskap om de faktorer den har möjlighet att påverka och vilka faktorer som man behöver utveckla för nå standarden.

I och med det åstadkommer chefer, ledare och medarbetare en positiv utvecklingsspiral. Den positiva utvecklingen leder till att företaget blir mer effektiv samtidigt som medarbetarna mår bättre.

Det här är precis som allting annat att man måste satsa på två olika plan – både på individen och på organisationen. Även om personalen har kompetens, är fysiskt tränad för uppgiften och är motiverad så kan de inte göra ett bra jobb i en dålig miljö. Man kan på sikt inte hålla sig frisk i en ”sjuk” organisation. Det finns tre aspekter att ta hänsyn till nämligen organisationen, relationer mellan personalen och individens hälsa.

friskvård - företag, onlinekurs, halsozam

Företagsledning på arbetet kommer att få ett tydligare ansvarstagande och att få dem att nappa på att förebygga något som inte

kommer att inträffa kan vara tufft. Men att få dem att förstå att det är bra att satsa på att bevara och utveckla sin personals hälsa är lättare. Det är mycket lättare att tänka sig ett utvecklingsorienterat synsätt. Det preventiva jobbet, att förebygga är ett problemorienterad inställning som gärna överlämnas till företagshälsovård eller skyddsombud. Hela den kursen går ut på att man ska stärka och utveckla medarbetarnas hälsa så att deras välbefinnande blir en betydande framgångsfaktor i det dagliga arbetet. Och ska jag vara helt ärlig, krass och se den tuffa verkligheten så kan jag även säga att företag idag kan ha en ”överanställning” av folk på grund av att det har dålig kondition. Om man tittar på några faktorer som reducerar risken att dö i förtid kan man se att vi har en del felinformation inmatade.

Åtgärd Minskad risk i %
Viktminskning

15 %

Sänkning av kolesterol/blodtryck

15 %

Rökstopp

50 %

Förbättrad Kondition

65 %

 

 

Lisbet Olofsson, hälsozam, onlinekurs

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tagged with:
 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tips & Ideer, motivation och inspiration.

Missa inget - få information direkt i din mail box - GET IT KNOW!